$nbsp;

X

Bản tin

Maria Montessori – Nhà giáo dục vĩ đại của nhân loại
08/10/2020 | 8:07 am GMT+7

Maria Montessori là một nhà khoa học và nhà giáo dục tiên phong, người đã truyền cảm hứng cho các giáo viên, cha mẹ trên toàn cầu với phương pháp Montessori ưu việt. Hơn 100 năm qua, di sản của bà để lại đã giúp nuôi dưỡng 1 thế hệ trẻ em toàn cầu tự do trong khuôn khổ, tự lập và hạnh phúc.