Box giải đáp ✅

Xem thêm các bài tập thường gặp môn Tin học hay, chọn lọc khác:

Câu 1: Viết chương trình nhập vào từ bàn phím danh sách số nguyên a; đếm và đưa ra màn hình số lượng các phần tử lớn hơn phần tử đứng trước và phần tử đứng sau nó….

Câu 2: Một thủ tục trong Logo bắt đầu và kết thúc bởi…..

Câu 3: Viết chương trình để nén và giải nén một xâu ký tự . Ví dụ: Xâu ‘AAAABBBCDDDDDDDEEF’ sau khi nén sẽ trở thành ‘4A3BC7D2EF’……..

Câu 4: Một thủ tục trong Logo có ba phần. Kể tên các phần đó……….

Câu 5: Thủ tục là gì? Thủ tục trong logo?……

Câu 6: Trong ms word, con trỏ văn bản đang đặt ở trang thứ 3 của văn bản. Muốn in từ trang thứ 3 đến trang thứ 6. Trong hộp thoại print ta chọn mục nào sau đây?…..

Câu 7: Khi sử dụng chương trình Paint để vẽ một bức tranh, em có thể lưu bức tranh đó ở đâu?……..

Câu 8: Trình bày sơ đồ khối cấu trúc rẽ nhánh đang thiếu, dạng đủ…….

Câu 9: Viết chương trình nhập một xâu ký tự St từ bàn phím và một ký tự ch. In ra màn hình xâu St sau khi xóa hết các ký tự ch trong xâu đó……

Câu 10: Viết chương trình nhập vào một số nguyên n rồi in ra màn hình tổng các chữ số của n…

Câu 11: Viết chương trình tính tổng 20 số tự nhiên đầu tiên…….

Xem thêm:  Thực đơn

Câu 12: Viết chương trình tính tổng các số chia hết cho 2 của một mảng số được nhập từ bàn phím…..

Câu 13: Viết chương trình in ra các số hoàn thiện khoảng từ M đến N…

Câu 14: Khi truy cập Internet, chúng ta không thể tìm kiếm thông tin nào dưới đây?..

Câu 15: Để nhập dữ liệu từ bàn phím cho mảng A có 10 phần tử là số nguyên ta dùng lệnh nào sau đây?…..

Câu 16: Viết chương trình pascal nhập vào 30 phần tử số thực và in ra 1 cột số lớn hơn hoặc bằng 5 và tính tổng dãy số đó……

Câu 17: Các chữ số từ 0 đến 9, nếu một chữ số bất kỳ có một đường khép kín thì ta gọi chữ số đó có 1 lỗ hổng, có hai đường khép kín thì ta gọi số đó có 2 lỗ hổng, và không có đường khép kín nào thì ta gọi chữ số đó có 0 lỗ hổng. Vậy các chữ số 0, 4, 6, 9 có 1 lỗ hổng, chữ số 8 có 2 lỗ hổng và các chữ số 1, 2, 3, 5, 7 có 0 lỗ hổng……

Câu 18: Viết câu lệnh khai báo biến mảng a gồm 20 phần tử, mỗi phần tử có kiểu dữ liệu số nguyên……….

Câu 19: Viết thủ tục vẽ 5 hình vuông lồng nhau có cạnh bằng 100 bước Rùa…….

Câu 20: Viết chương trình nhập vào một xâu cho biết xâu đó có bao nhiêu kí tự không phải là dấu cách…….

Câu 21: Viết chương trình tìm ước chung lớn nhất của 2 số a và b ( a,b là các số nhập từ bàn phím)….

Xem thêm:  Ngân hàng nào cho vay nợ xấu năm 2023

Câu 22: div là gì và mod là gì. Lấy ví dụ….

Câu 23: Hãy cho biết lệnh Orientation trong nhóm lệnh Page Setup của dải lệnh Page Layoutdùng để làm gì?….

Câu 24: Sơ đồ tư duy được tạo nên bởi……

Câu 25: Viết chương trình tính tổng các số chẵn trong dãy số nguyên được nhập từ bàn phím gồm n phần tử….

Catriona Rose

Catriona Rose – một doanh nhân, lập trình viên và blogger tự do yêu thích tìm hiểu những giá trị sống đẹp và hoàn thiện bản thân.

Related Articles

Back to top button