Giáo dục ✅

Soạn bài Hành động nói ngắn nhất

Soạn bài Hành động nói

I. Hành động nói là gì?

1. – Lí Thông nói với Thạch Sanh nhằm mục đích để dọa Thạch Sanh để chàng trốn đi vì ngỡ mình đã giết chết con trăn vua nuôi, e tính mạng sẽ gặp nguy.

– Câu “Nay em giết nó, tất không khỏi bị tội chết.” thể hiện rõ nhất mục đích ấy.

2. – Lí Thông đạt được mục đích.

– Chi tiết Thạch Sanh tin và vội vã từ giã mẹ con Lí Thông thể hiện rõ điều đó.

3. – Lí Thông đạt được mục đích của mình bằng phương tiện lời nói.

4. – Việc làm của Lí Thông là một hành động.

– Vì đó là việc làm đã thực hiện được mục đích của Lí Thông là đuổi Thạch Sanh đi.

II. Một số kiểu hành động nói thường gặp

1. Mục đích trong các lời nói của Lí Thông

– Câu “Con trăn ấy là của vua nuôi đã lâu” nhằm mục đích thông báo.

– Câu “Thôi bây giờ nhân trời chưa sáng em hãy trốn ngay đi” nhằm mục đích cầu khiến.

– Câu “Có chuyện gì để anh ở nhà lo liệu” nhằm mục đích hứa hẹn.

2. Các hành động nói và mục đích

– “Vậy con ăn ở đâu”

Xem thêm: 

→ hành động hỏi, mục đích hỏi.

– “Con sẽ ăn ở nhà cụ Nghị thôn Đoài”

→ hành động trình bày, mục đích thông báo.

– “U nhất định bán con đấy ư? U không cho con ở nhà nữa ư?” → Hành động hỏi, mục đích van xin.

– “Khốn nạn thân con thế này! Trời ơi!”

→ Hành động bộc lộ cảm xúc, mục đích kêu than.

3. Các kiểu hành động nói mà em biết

– Hành động hỏi, hứa hẹn, trình bày, bộc lộ cảm xúc, …

III. Luyện tập

Câu 1 (trang 63 sgk Văn 8 Tập 2): Trần Quốc Tuấn viết “Hịch tướng sĩ” nhằm mục đích: khích lệ lòng yêu nước của các tướng sĩ, động viên họ học theo cuốn Binh thư yếu lược.

– Câu trong bài hịch : Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù.

→ Mục đích của hành động nói: bày tỏ nỗi lòng của mình trước cảnh nước mất nhà tan.

– Vai trò của câu ấy với mục đích chung: tác động trực tiếp đến tình cảm, suy nghĩ của tướng sĩ. Họ nhận thức được và noi gương chủ tướng căm thù giặc, quyết tâm đánh giặc cứu nước.

Câu 2 (trang 63 sgk Văn 8 Tập 2): Các hành động nói và mục đích của các hành động nói:

a) Đoạn trích “Tắt đèn”

Xem thêm: 

– Bác trai đã khá hơn rồi chứ

→ Hành động hỏi

– Cảm ơn cụ, nhà cháu đã tỉnh táo như thường. Nhưng xem ý hãy còn lệt bệt chừng như vẫn mỏi mệt lắm.

→ Hành động trình bày

– Này, bảo bác ấy có trốn đi đâu thì trốn.

→ Hành động điều khiển

– Vâng, cháu cũng đã nghĩ như cụ.

→ Hành động nêu ý kiến đồng ý

– Thế thì phải giục anh ấy ăn mau lên, kẻo nữa người ta sắp sửa kéo vào rồi đấy!

→ Hành động điều khiển.

b) Đoạn trích “Sự tích Hồ Gươm”

– Đây là trởi có ý phó thác cho minh công làm việc lớn.

→ Hành động trình bày

– Chúng tôi nguyện… báo đền Tổ quốc!

→ Hành động hứa hẹn.

c) Đoạn trích “Lão Hạc”

– Cậu Vàng đi đời rồi ông giáo ạ.

→ Hành động trình bày.

– Cụ bán rồi?

→ Hành động hỏi.

– Bán rồi! Họ vừa bắt xong.

→ Hành động trình bày.

– Thế nó cho băt à?

→ Hành động hỏi.

– Khốn nạn… Ông giáo ơi!.. Nó có biết gì đâu!

→ Hành động trình bày xen bộc lộ cảm xúc.

Câu 3 (trang 65 sgk Văn 8 Tập 2): Kiểu hành động nói

– Anh phải hứa với em

→ hành động điều khiển

– Anh hứa đi

→ Hành động điều khiển.

– Anh xin hứa

→ Hành động hứa.

Catriona Rose

Catriona Rose – một doanh nhân, lập trình viên và blogger tự do yêu thích tìm hiểu những giá trị sống đẹp và hoàn thiện bản thân.

Related Articles

Back to top button