Giáo dục ✅

PPCT ngữ văn 11 kết nối tri thức

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO:…………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT:……………………………………………….

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………………..ngày……….tháng……….năm 2023

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH – NGỮ VĂN 11

BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

STT

Tên bài

Nội dung

Số tiết

HỌC KÌ I

1

CÂU CHUYỆN VÀ ĐIỂM NHÌN TRONG TRUYỆN KỂ

(11 tiết)

– Đọc

+ Vợ nhặt (trích – Kim Lân)

+ Chí Phèo (trích – Nam Cao)

6

– Thực hành tiếng Việt): Đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết

1

– Viết: Viết văn bản nghị luận về một tác phẩm truyện (Những đặc điểm trong cách kể của tác giả)

+ Hướng dẫn viết

+ Viết tại lớp

+ Trả bài

1

1

1

– Nói và nghe: Thuyết trình về nghệ thuật kể chuyện trong tác phẩm

1

2

CẤU TỨ VÀ HÌNH ẢNH TRONG THƠ TRỮ TÌNH

(11 tiết)

– Đọc:

+ Nhớ đồng (Tố Hữu)

+ Tràng Giang (Huy Cận)

+ Con đường mùa đông (A-lếch-xan-đro Xéc-ghê-ê-vích Pu-skin)

7

– Thực hành tiếng Việt: Một số hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông thường: đặc điểm và tác dụng

1

– Viết: Viết văn bản nghị luận về một tác phẩm thơ (Tìm hiểu cấu tứ và hình ảnh trong tác phẩm)

+ Hướng dẫn viết

+ Trả bài

1

1

– Nói và nghe: Giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật

1

3

CẤU TRÚC CỦA

VĂN BẢN NGHỊ LUẬN

(10 tiết)

– Đọc:

+ Cầu hiền chiếu (Chiếu cầu hiền – Ngô Thì Nhậm)

+ Tôi có một ước mơ (Trích Bước đến tự do, Câu chuyện Mon-ga-mơ-ri, Mác-tin Lu-thơ)

Xem thêm:  Phân tích nhân vật Mị Châu chọn lọc siêu hay kèm dàn ý

+ Một thời đại trong thi ca (Trích Thi nhân Việt Nam – Hoài Thanh)

6

– Thực hành tiếng Việt: Đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết (tiếp theo)

1

– Viết: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội (Con người với cuộc sống xung quanh)

+ Hướng dẫn viết

+ Trả bài

1

1

– Nói và nghe: Trình bày ý kiến đánh giá, bình luận về một vấn đề xã hội

1

4

TỰ SỰ TRONG TRUYỆN THƠ DÂN GIAN VÀ TRONG THƠ TRỮ TÌNH

(9 tiết)

– Đọc:

+ Lời tiễn dặn (Trích Tiễn dặn người yêu – truyện thơ dân tộc Thái)

+ Dương phụ hành (Bài hành về người thiếu phụ phương Tây – Cao Bá Quát)

+ Thuyền và biển (Xuân Quỳnh)

5

– Thực hành tiếng Việt: Lỗi về thành phần câu và cách sửa

1

– Viết: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội

+ Hướng dẫn viết

+ Trả bài

1

1

– Nói và nghe: Thảo luận về một vấn đề trong đời sống (Hình thành lối sống tích cực trong xã hội hiện đại)

1

5

NHÂN VẬT VÀ XUNG ĐỘT

BI KỊCH

(8 tiết)

– Đọc:

+ Sống hay không sống – đó là vấn đề (Trích Hăm-lét, Uy-li-am, Sếc-xpia)

+ Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Trích Vũ Như Tô – Nguyễn Huy Tưởng)

5

– Viết: Viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên, xã hội

+ Hướng dẫn viết

+ Trả bài

2

– Nói và nghe: Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu

Xem thêm: 

(Kết hợp phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ)

1

Kiểm tra giữa kì, ôn tập và kiểm tra cuối kì

5

Tổng

54 tiết

HỌC KÌ II

6

NGUYỄN DU – NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY

MÀ ĐAU ĐỚN LÒNG

(7 tiết)

– Đọc:

+ Tác gia Nguyễn Du

+ Trao duyên (Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)

+ Độc Tiểu Thanh kí (Đọc truyện Tiểu Thanh – Nguyễn Du)

7

– Thực hành tiếng Việt: Biện pháp tu từ lặp cấu trúc, biện pháp tu từ đối

1

– Viết: Viết văn bản thuyết minh về một tác phẩm văn học

+ Hướng dẫn viết

+ Viết tại lớp

+ Trả bài

3

– Nói và nghe: Giới thiệu một tác phẩm văn học

1

7

GHI CHÉP VÀ TƯỞNG TƯỢNG TRONG KÍ

(11 tiết)

– Đọc:

+ Ai đã đặt tên cho dòng sông?

(Trích – Hoàng Phủ Ngọc Tường)

+ Và tôi vẫn muốn mẹ…(Trích Những nhân chứng cuối cùng – Solo cho giọng trẻ em – Xvet-la-na)

+ Cà Mau quê xứ (Trích Uống cà phê trên đường của Vũ Trần Tuấn)

7

– Thực hành tiếng Việt: Một số hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông thường: đặc điểm và tác dụng (tiếp theo)

1

– Viết: Viết văn bản thuyết minh về một hiện tượng xã hội

+ Hướng dẫn viết

+ Trả bài

1

1

– Nói và nghe: Thảo luận, tranh luận về một vấn đề trong đời sống

1

8

CẤU TRÚC CỦA VĂN BẢN THÔNG TIN

(11 tiết)

– Đọc:

+ Nữ phóng viên đầu tiên (Trần Nhật Vy)

+ Trí thông minh nhân tạo (Trích 50 ý tưởng về tương lai – Ri-sát Oát-xơn)

Xem thêm:  Giáo án phụ đạo Văn 8

+ Pa-ra-lim-pích: Một lịch sử chữa lành những vết thương (Huy Đăng)

6

– Thực hành tiếng Việt: Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ

1

– Viết: Viết văn bản thuyết minh về một vấn đề của xã hội đương đại

+ Hướng dẫn viết

+ Viết tại lớp

+ Trả bài

1

1

1

– Nói và nghe: Tranh biện về một vấn đề đời sống

1

9

LỰA CHỌN VÀ HÀNH ĐỘNG

(11 tiết)

– Đọc:

+ Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ)

+ Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu)

+ Cộng đồng và cá thể (Trích Thế giới như tôi thấy – An-be Anh-xtanh

7

– Thực hành tiếng Việt: Cách giải thích nghĩa của từ

1

– Viết: Viết văn bản nghị luận về một tác phẩm nghệ thuật

2

– Nói và nghe: Giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật (tiếp theo)

1

Kiểm tra giữa kì, ôn tập và kiểm tra cuối kì

6

Tổng

51 tiết

Catriona Rose

Catriona Rose – một doanh nhân, lập trình viên và blogger tự do yêu thích tìm hiểu những giá trị sống đẹp và hoàn thiện bản thân.

Related Articles

Back to top button