$nbsp;

X

Thỏa thuận nhập học

Thân gửi quý phụ huynh những điều khoản trong Thỏa thuận nhập học giữa nhà trường và gia đình:

1. Cho trẻ tham gia lớp học đầy đủ, đúng giờ và tuyệt đối tuân thủ những Nội quy và Quy định đã và sẽ được áp dụng trong suốt thời gian học của trẻ.
2. Nhất trí với những quy định về mức học phí áp dụng cũng như hình thức thanh toán của nhà trường. Nếu có sự chậm trễ trong việc thanh toán học phí, chúng tôi chấp nhận nộp tiền phạt hoặc tạm ngưng chương trình học của trẻ theo quy định.
3. Đồng ý cho nhà trường sử dụng mọi hình ảnh của trẻ vào mục đích giáo dục và hoạt động của nhà trường.
4. Cam kết sẽ cung cấp đầy đủ và cập nhật những số liệu về tình trạng sức khoẻ của trẻ cho nhà trường bằng văn bản.
5. Với bất kỳ những thay đổi cụ thể nào liên quan tới trẻ trong thời gian học hoặc tạm thời nghỉ học trong một khoảng thời gian phải báo lại cho nhà trường bằng văn bản trong thời gian sớm nhất. Đối với những trường hợp cần sự phê duyệt của nhà trường thì thời gian tối thiểu là 1 tuần, trường hợp nghỉ học là 2 tuần.
6.Đồng ý cho trẻ tham gia toàn bộ các hoạt động của nhà trường với sự thông báo trước.
7. Trong một số trường hợp khẩn cấp, việc liên lạc với gia đình không được thuận lợi, chúng tôi uỷ quyền cho nhà trường được chọn lựa cho trẻ trung tâm và dịch vụ y tế mà nhà trường tin tưởng và chúng tôi cam kết sẽ thanh toán mọi chi phí liên quan.
8. Không để trẻ mang theo đồ nữ trang và đồ đạc có giá trị đến trường. Nếu xảy ra mất mát hoặc hư hỏng, chúng tôi sẽ tự chịu trách nhiệm và không quy kết trách nhiệm đối với nhà trường.
9. Đồng ý không quy trách nhiệm đối với nhà trường về những rủi ro hoặc xây sát do khách quan gây ra trong thời gian trẻ hoạt động tại trường.
10. Để tránh lây nhiễm và giữ gìn môi trường trong sạch, chúng tôi đồng ý giữ trẻ ở nhà chăm sóc nếu trẻ mắc một số bệnh truyền nhiễm và có yêu cầu của nhà trường cho việc tạm nghỉ học để điều trị.
11. Đồng ý tuân thủ Quy định của Nhà trường về việc không cho trẻ mang theo đồ ăn như Kẹo cứng, thạch, các đồ thực phẩm nhiều đường và sử dụng nhiều phẩm màu… Nếu vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm liên đới.

Quý phụ huynh vui lòng đọc và hiểu rõ các thỏa thuận trên để tuân thủ và hợp tác cùng nhà trường trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ.