$nbsp;

X

Trung Thu 2018

6947ba646714874ade05

Rước đèn ông sao ^^
b5d4876dcf1f2f41760e_result cdc9543f864f66113f5e d00a08c747b5a7ebfea4_result dc28cf028170612e3861_result dc7111ba58c8b896e1d9_result DSC_0001_result DSC_0002_result DSC_0073_result DSC_0086_result DSC_0099_result DSC_0177_result DSC_0204_result DSC03417_result DSC03427_result DSC03468_result

Chúng tớ đang làm bánh dẻo đấy nhé!
DSC03485_result