$nbsp;

X

Về chúng tôi

Phương pháp giảng dạy
30/08/2016 | 2:32 am GMT+7

 Smiling Chestnut Kindergarten cố gắng để truyền đạt kiến thức một cách đơn giản và hiệu quả thông qua những trải nghiệm thực tế của con với những sự vật và hiện tượng xung quanh, giúp các con có đủ sự tự tin để chủ động sáng tạo khi bước vào những hoạt động thực tiễn trong cuộc sống.

Tại sao chọn  Smiling Chestnut Kindergarten?
13/07/2016 | 2:38 am GMT+7

 Smiling Chestnut Kindergarten mang đến cho trẻ một môi trường học tập phong phú, do đó trẻ được phát triển toàn diện về mọi mặt: Thể chất, Nhận thức, Ngôn ngữ, Thẩm mỹ, Tình cảm và các Kĩ năng Xã hội.

Giới thiệu chung
13/07/2016 | 2:38 am GMT+7

“Một đứa bé không phải là một chiếc lọ hoa để đổ cho đầy mà là một ngọn lửa cần được thắp sáng.”

Mục tiêu và Nguyên tắc giáo dục
13/07/2016 | 2:35 am GMT+7

“Mục tiêu của giáo dục mầm non không phải để giúp trẻ có sự chuẩn bị tốt trước khi vào trường phổ thông, mà là cho cả cuộc đời của trẻ.”