Box giải đáp ✅

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ VƯƠNG ĐÌNH HUỆ – CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

vuong dinh hue que o dau

– Họ và tên: Vương Đình Huệ

– Ngày sinh: 15/3/1957 – Nam/Nữ: Nam – Dân tộc: Kinh

– Quê quán: Xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

– Nơi ở hiện nay: Số 72 Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

– Thành phần gia đình: Nông dân

– Ngày vào Đảng: 09/3/1984 – Ngày chính thức: 09/9/1985

Trình độ được đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: 10/10

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Tiến sĩ kinh tế

+ Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ kinh tế

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Anh C, Nga C, Tiệp D

Khen thưởng:

+ Nhà giáo ưu tú (năm 1988); Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (năm 2014)

+ 02 Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2009, 2015);

+ Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2005);

+ Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2001);

+ Huân chương ISALA hạng Nhất (năm 2017); Huân chương ISALA hạng Nhì (năm 2013) của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào;

+ Huy chương vì sự nghiệp Kinh tế của Đảng (năm 2004); Huy chương vì sự nghiệp Tài chính; Huy chương vì sự nghiệp Công đoàn (năm 1998); Huy chương vì thế hệ trẻ (năm 2001); Huy chương vì sự nghiệp các Hội khoa học và kỹ thuật (năm 2003);

+ Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước (năm 2004); Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục (năm 1996); Kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” (năm 2009); Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát thanh Việt Nam (năm 2009); Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Dân vận (năm 2009); Kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác xây dựng Đảng (năm 2007); Kỷ niệm chương 65 năm chiến thắng phát-xít (Đại sứ Quán Liên Bang Nga tại Việt Nam tặng); Và nhiều huy chương, kỷ niệm chương, bằng khen các cấp khác.

Xem thêm: 

Kỷ luật: Không.

– Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII.

– Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII.

– Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1974 – 1978:

Sinh viên trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính)

1979 – 1985:

Giảng viên trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà nội (nay là Học viện Tài chính).

1986 – 1990:

Nghiên cứu sinh tại Bratislava- Slovakia.

1991 – 2001:

Giảng viên, Phó trưởng khoa, Trưởng khoa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính).

2001 – 2006:

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

2006 – 2011:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

8/2011 – 5/2013:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bộ Trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước, Chủ tịch Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

12/2012 – 4/2016:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

4/2016 – 02/2020:

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.

02/2020 – 3/2021:

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội khóa XIV Thành phố Hà Nội. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII được bầu tái cử Ban Chấp hành Trung ương và được Ban Chấp hành Trung ương bầu tái cử Bộ Chính trị khóa XIII.

Xem thêm:  Thông tin về các đơn vị trong Học viện và cơ sở đào tạo Hà Nội

Từ 3/2021 – 7/2021:

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Đại biểu Quốc hội các khóa: XIII, XIV, XV.

Tháng 7/2021

Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XV bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Catriona Rose

Catriona Rose – một doanh nhân, lập trình viên và blogger tự do yêu thích tìm hiểu những giá trị sống đẹp và hoàn thiện bản thân.

Related Articles

Back to top button